Organistencursus

Organistencursus van start

Een 2 jarige basiscursus voor pianisten en organisten werkzaam binnen een gemeente van de Doopsgezinde Broederschap. Cursuslocaties zijn de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem en een kerk in N-O Nederland (meestal Sneek). 

De cursus is bestemd voor (beginnende) organisten of pianisten met weinig of geen ervaring of scholing in het begeleiden van de gemeentezang. Per cursusjaar worden 10 lessen van 30 minuten gegeven, waar dat mogelijk is in een kleine groep, zodat een langere lestijd mogelijk is. Om deel te kunnen nemen moet men minimaal een tweestemmige zetting van een kerklied van blad kunnen lezen Beheersing van het pedaalspel is niet vereist. 

Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers:

  • de samenzang van de gemeente verantwoord begeleiden 
  • eenvoudige, korte voorspelen/intonaties bij de liederen maken 
  • eenvoudige orgelliteratuur, passend voor de kerkdienst spelen


Afsluiting 
De cursus wordt afgesloten met het voorspelen van een of meer bestaande zettingen van een lied, voorafgegaan door een kort voorspel en een stukje orgelliteratuur.


Kosten 
€ 250,- per cursus jaar, waarvan de A.D.S de helft betaalt. Reiskosten en eventuele materiaalkosten zijn voor eigen rekening.


Docenten

Marco bij de Vaate (Haarlem) en Mark Heerink (Sneek). De docenten stellen de cursustijden vast in overleg met de cursisten


Aanmelding

Bij de secretaris van de werkgroep Muziek in de Kerk, Bert Maring tel. 0228-314656 
e-mail: berendmaring@gmail.com. o.v.v. uw adresgegevens, de gemeente, waar u speelt en de gewenste cursuslocatie